TORRE DEL BOU de Cambrils

Única torre del recinte emmurallat de Cambrils que s’ha conservat, segurament construïda, juntament amb les muralles, al segle XIV. El seu aspecte actual correspon a la reconstrucció feta el segle XIX, ja que va ser malmesa durant els bombardejos en  la Guerra dels Segadors. Aquesta reconstrucció de les muralles i de la torre, realitzada l’any 1835, fou deguda a l’esclat de la Primera Guerra Carlina. En aquell moment la torre tenia un pis més que en l’actualitat, i comptava amb dos nivells d’espitlleres per a fusells.

La tradició diu que aquesta torre, després de l’enderroc parcial sofert el 1640,  serví d’estable per a un bou que s’utilitzava com a  semental. Per aquest motiu, a partir del segle XIX, els documents l’esmenten com a Torre del Bou. Actualment també se la coneix com a Torre de la Presó, ja que el 1890 es reformà per tal d’emprar-la amb aquesta finalitat.