PESCA AMB CANYA A CAMBRILS

Descripció

A Cambrils es permet la pesca amb canya a totes les platges del municipi en un horari limitat a la franja nocturna, de 21:00h a 03:00h del 15 de maig al 15 de setembre; la resta de l’any es permesa la pesca amb canya a les platges en qualsevol hora, sempre i quan es tinguin els permisos necessaris per fer l’activitat i es respecti el Pla d’Usos municipal.

Tanmateix, la possibilitat de pescar s’acompanya de l’obligació de fer-ho de manera responsable, tenint especial cura de la conservació dels recursos i l’ecosistema costaner perquè les generacions futures en puguin continuar gaudint.

RecordeuNO està permès l’accés als espigons ni la pesca en zona portuària durant tot l’any i és imprescindible tenir la corresponent llicència.