Inscripció de tapa al Concurs de Tapes

Poble o ciutat on es troba el restaurant

Nom i cognom/s.

Fotografia de la cara del chef. S'accepten arxius jpg amb un pes màxim de 5MB.

Només carrer i número.